COM SABER LA DATA ESTIMADA DE LA DEVOLUCIÓ DE LA RENTA:

 

Per a obtenir més informació sobre l’estat de la teua RENTA, sobre tot referent a la data estimada de devolució, si és el cas, pots accedir a la web de l’Agència Tributaria:

 http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Renta.shtml

 Pots clicar en l’enllaç proporcionat, i després en el botó “Consulta devolución” i seguir els pasos que s’indiquen, accedint amb el número de referència, certificat digital o PIN. Si no recordes el número de referència pots clicar en la icona groga “Obtención del número de referencia”.

Els estats en el qual es pot trobar, son 3: “Se está tramitando”, “Está siendo comprobada” o “Ha sido tramitada, estimándose conforme la devolución”. En el cas d’haver realitzat totes les comprovacions, l’AEAT informa de la data estimada de la devolució.

 JOAQUIN MIRALLES, S.L.

Consúltanos tus dudas